Klok in Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma & Klinische Immunologie

In editie 2 van het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma & Klinische Immunologie verschijnt een mooie advertentie van Klok.

In editie 2 van het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma & Klinische Immunologie verschijnt een mooie advertentie van Klok.

Het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma & Klinische Immunologie (NTvAAKI) is een wetenschappelijk, peer-to-peer reviewed tijdschrift en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 2050 en wordt verzonden naar nagenoeg alle allergologen, dermatologen, KNO-specialisten, pulmonologen en kinderartsen en diegenen in opleiding hiervoor. NTvAAKI is het officiële verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie.

Kijk voor meer informatie op: https://www.ariez.nl/project/ntvaa/